Medlem

Ønsker du å spille sjakk? Møt opp onsdager kl 19 i miljørommet i Hamarøyhallen.

Medlemskontingenter
Medlemskontingent for 2022 er 750 kr. Det inkluderer medlemsskap i Norges sjakkforbund, ratingavgift og kaffe. For ungdom født etter 1.1.2002 er kontingenten 190 kr.

Hvis du ønsker å bli medlem, så gå til Innmelding