Om sjakklubben

Hamarøy sjakklubb ble reetablert 18.12.2018 og har allerede fra starten av 9 aktive spillere.

Klubben har spillekvelder hver onsdag fra kl 19 i miljørommet i Hamarøyhallen. Vi ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen.