Aktivitet i sjakklubben 2022

Det har etter koronapandemiens inntog vært ganske liten aktivitet i klubben. Vi har nå startet opp igjen, og håper å kunne ha faste klubbkvelder på onsdager kl 19.

Vi møter opp i miljørommet i Hamarøyhallen. Klubben stiller med nødvendig utstyr i tillegg til kaffe og te.